Recursos a les entitats

L’Ajuntament de Manlleu ofereix els següents recursos a les entitats o associacions inscrites al Registre d’Entitats i Associacions de la ciutat

Recursos vinculats al Portal d’entitats


Altres recursos

Què hem de fer si ens volem constituïr legalment com a entitat?

El tràmit s’ha de realizar a través del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Inscripció al registre municipal d’entitats
El registre municipal és l’instrument que facilita les relacions del consistori amb les entitats, les associacions i els grups de fet de la ciutat de Manlleu.

Formació a les entitats i associacions
El Servei de Participació Ciutadana organitza cada any un curs adreçat a les entitats i a les associacions amb l’objectiu d’ajudar-les a millorar la seva gestió i funcionament i perquè treballin coneixent i aplicant la normativa legal i fiscal.
Cada any s’imparteix la formació que la majoria d’entitats i associacions trien de la llista de cursos que Participació Ciutadana els ofereix anualment.

Suport de petició de subvencions
Suport personalitzat per a sol.licitar i/o justificar subvencions de l’Ajuntament o d’altres organismes i administracions públiques.

 Sol·licituds: activitats i ocupació de via pública, cessió d’espais i materials

L’Ajuntament de Manlleu disposa al portal de tràmits d’un formulari per tal de sol·licitar:

  • Organització d’activitat
  • Cessió de materials
  • Cessió d’espais municipals
  • Ocupació de via pública: tall de carrer, etc.

Termini de sol·licitud: en qualsevol moment, sempre amb una antelació mínima de 15 dies. No es pot garantir la cessió d’espais i materials fins que no hi hagi la confirmació per part de l’Ajuntament.

Import: Els preus dels lloguers o fiances dels diferents materials es regula a les diferents ordenances municipals.

Accés al tràmit

Trobareu més informació al catàleg de serveis del web manlleu.cat o podeu fer servir l’apartat de Contacte